Expertise, ervaring en adequaat in mest                 verwerking

...

Mestdistributie

Mestdistributie is voor Mostert Van de Weg een belangrijke pijler onder het bedrijf. We zijn actief in de handel en het vervoer van alle soorten vloeibare en stapelbare mest. Dit wordt vervoert in tankwagens, containerwagens en walking floors, welke voldoen aan alle wettelijke eisen. Ons werkgebied bestrijkt Nederland, België en Duitsland.

Onze mest wordt geplaatst bij akkerbouwbedrijven, fruitteelt, verwerkingsbedrijven en biogasinstallaties. Voor zowel vloeibaar als vaste mest beschikken wij  over eigen opslaglocaties om de mest buiten de uitrij-periode te kunnen opslaan. Door middel van deze silo’s worden vraag en aanbod doelmatig op elkaar afgestemd. Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd, zoals administratie, planning en transport, hierdoor kunnen we snel en efficiënt werken.

Mostert van de Weg vervoert en verwerkt mest op verschillende manieren. Hieronder een impressie van de werkwijze op het gebied van vloeibare mest. https://www.youtube.com/embed/PWpzvDzVLVA    
...